top of page

/ over... / copyright notice

over 'nJoy media

 

'nJoy Media


'nJoy Media is a small and modest photo-agency. It covers motoring events all over Europe. Results you find on and via its website. Henk J. Brouwer is the (free-lance) Photographer in chief and is -if needed- assisted by several other free-lance photographers. Main contributions by resident photographer Tjalle Beumer (NL) and since 2022 Jörn Friedrich (D) and Mark Beumer (NL). 'nJoy Media is a paying member of Wikipedia and regularly uses texts. These are not accompanied by a © comment.


 

 

© Copyright


All photographs, graphics and texts on this site are copyright by www.njoy-media.nl except where specifically marked otherwise. All material contained on this web site is protected also by copyright laws. Except as legally allowed, you may not reproduce, in whole or in part, any such material (information, artwork, text, video, audio, pictures etc.) , in any form or by any electronic, mechanical, photocopying, recording or any other means (including CD-ROM) without first obtaining the case-by-case prior written permission of 'nJoy Media.

 


This website has no affiliation with Ferrari S.p.A., Scuderia Ferrari Marlboro and/or FerrarIdea SA whatsoever. The Prancing Horse is copyrighted by Ferrari, all other copyrights, trademarks and logos belong to their respective owners.

 

Read the used sources elswhere.

 

 

 

 

 

© 'nJoy Media

 

'nJoy Media


'nJoy Media is een klein en bescheiden foto-agentschap. 'nJoy-media covert motorsport evenementen in heel Europa. De resultaten hiervan zijn merendeels op of via deze website te vinden. 'NJoy Media staat onder leiding van Henk J. Brouwer (free-lance editor / fotograaf), zo nodig geassisteerd door verschillende andere free-lance fotografen. Belangrijkste bijdragen van vaste fotograaf Tjalle Beumer (NL) en sinds 2022 Jörn Friedrich (D) en Mark Beumer (NL). 'nJoy Media is betalend lid van Wikipedia en gebruikt regelmatig teksten. Deze worden niet vergezeld door een © opmerking.

 

© Copyright


Het © copyright van alle foto's, grafische afbeeldingen en texten op deze website berusten bij www.njoy-media.nl, behalve indien uitdrukkelijk anders wordt vermeld. Alle materiaal op deze website wordt ook beschermd door auteursrechtwetten. Behalve als dit wettelijk is toegestaan, mag u -noch geheel noch gedeeltelijk- geen materiaal (informatie, illustraties, tekst, video, audio, foto's enz.) reproduceren, in welke vorm of door welk een elektronisch - of mechanisch apparaat ook, dan wel d.m.v. fotokopieën of opnamen, of op enige andere wijze (inclusief CD-ROM) zonder eerst voorafgaande schriftelijke toestemming te verkrijgen van ' nJoy Media.

Deze website heeft geen banden met Ferrari S.p.A., Scuderia Ferrari Marlboro en/of FerrarIdea SA van welke aard dan ook. Het logo "Steigerende Paard" -bekend als "Prancing Horse" of "Cavallino Rampante" is auteursrechtelijk beschermd door Ferrari, alle andere auteursrechten, handelsmerken en logo's behoren tot hun respectievelijke eigenaars.

 

Zie genoemde bronnen elders.

 

 

 

 

© 'nJoy Media

bottom of page